当前位置:本站首页文章频道文艺精品阅读欣赏

《中华字经》全文

[ 推荐:★★★☆☆┋作者:未知┋来源:网络┋发布:水月一笑天┋发布:2014年2月17日┋阅读:4373次 ]


 

    “只学一篇韵文便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。
   《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的 “ 快速识字,提前阅读 ” 课题的最新科研成果。该成果被立项为全国教育科学规划 “ 十五 ” 研究课题,题目是 “ 传统文化教育的现代价值研究与创新实践 ” 。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为 “ 快速识字、提前阅读特种教材 ” 向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。
   《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习 4 - 6 个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证, 5 岁儿童 4 个月学完《中华字经》,巩固率为 74.6% ,即 2984 个字,提高现有识字速度的 15 - 20 倍。

                           

Zhōng huá zì jīng
中 华 字 经

 

dì yī bù fēn
第 一 部分

qián kūn yǒu xù  yǔ zhòu wú jiāng  xīng chén mì bù  dǒu bǐng zhǐ háng

乾 坤 有 序, 宇 宙 无 疆, 星 辰 密 布, 斗 柄指 航。
zhòu bái yè hēi  rì míng yuè liàng  fēng chí xuě wǔ  diàn shǎn léi xiǎng 

昼 白 夜 黑,日 明 月亮,风 驰雪舞,电闪 雷 响 。
yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng
云腾 致雨,露结 晨 霜,虹 霓霞 辉,雾沉雹 降。
chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春生 夏长,秋 收 冬藏,时 令应候,寒 来暑 往。
yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
远古 洪荒,海田 沧 桑,陆地漂 移 , 板块 碰 撞 。
shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng
山 岳 巍 峨,湖 泊 荡 漾,植 被  旷 野,岛 撒 汪洋。
bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰川冻 土,沙 漠 沃壤,木丰树 森 , 岩多 滩 广。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng
鸟飞兽走,鳞 潜 羽 翔,境 态 和 谐,物 种安 详。
xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形 分 上 下 , 道合阴阳,幽冥 杳渺,天 体著彰。
níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng
凝 气 为 精 ,聚能以 场,缩浓 而 质,积微 显 量。
huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng
化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。
zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng
终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 ,动 静 恒 常 。
wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng
唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没齿 难 忘 。
xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访 。
zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng
隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。
zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng
尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。
yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。
qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng
秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。
chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。
fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。
xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。
dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng
定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。
biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng
扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。
hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng
河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng
诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。
shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng
笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。
jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng
荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。
bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng
虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。
fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng
凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng
自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。
tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng
亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng
府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。
xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng
悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng
灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng
斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。
qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng
蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。
qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng
奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng
杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。
yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng
芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。
diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng
碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。
pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng
葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng
桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。
bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng
菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。
kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng
蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。
yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。
ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng
鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃。
yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng
蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。
wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng
猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。
shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng
砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。
 

 

[1] [2] [3] [4]  下一页

复制此文】【打印此文】【关闭窗口】【字体:

 上一篇:人一辈子最怕留下的25个遗憾,你留下几个?
 下一篇:解读女人身上长痣的含义